Vrienden

vrienden-uok2
Steun ons koor

Vriend worden van ons koor?

“Van je vrienden moet je het hebben” is een uitspraak die zeker ook van toepassing is op het Utrechts Operakoor. De vrienden, donateurs, zijn voor ons van levensbelang!

Het Utrechts Operakoor heeft inmiddels een enthousiaste vriendenclub die een jaarlijkse financiële bijdrage levert aan het in stand houden van een amateur operakoor dat op hoog niveau optredens wil blijven geven. 

Jaarlijks wordt door het UOK een volledige opera concertant uitgevoerd, met groot orkest en uitstekende solisten. Bovendien wordt aan opkomende talenten de gelegenheid gegeven zich in de schijnwerpers te laten zien en te laten horen. De vrienden leveren een belangrijke bijdrage om het een en ander mogelijk te maken.

 

Aanmelden als vriend

Vrienden hebben voorrang bij de kaartverkoop voor de grote concerten en krijgen een flinke korting. Door middel van het eigen blad “Notenkraker” dat vier keer per jaar verschijnt, worden onze vrienden/donateurs op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van ons koor, de concertagenda, achtergrondinformatie over de uit te voeren werken, interviews en andere muzikale onderwerpen.

Vriend

Voor 25 euro per jaar wordt u vriend van het Utrechts Operakoor.

Grote vriend

Voor 50 euro per jaar wordt u onze grote vriend. 

Bijzondere vriend

Voor minimaal 100 euro per jaar wordt u een bijzondere vriend en krijgt een vrijkaart voor de tweejaarlijkse grote uitvoering.

Steun ons koor

Sponsoring

Het Utrechts Operakoor komt ook graag in contact met sponsoren voor het koor, voor een project of voor een onderdeel daarvan.

Bij sponsoring kan worden gedacht aan het leveren van een financiële bijdrage in de kosten van de solisten of het begeleidingsorkest voor een concert, van de bladmuziek, de programmaboekjes of de koorkleding, van de zaalhuur voor de repetities of de uitvoering. Afhankelijk van de omvang van de sponsoring kan uw naam of de bedrijfsnaam, naam van de instelling of fonds worden vermeld in persberichten en aankondigingen, op affiches en in de programma’s van de uitvoeringen. Ook een link naar uw website is natuurlijk mogelijk.

Neem contact met ons op via onderstaand formulier voor meer informatie over de mogelijkheden van sponsoring. Of bel met een van onze bestuursleden: Ruud Bos, voorzitter (tel. 06 53 79 61 35) of Johan van de Vijzel, penningmeester (tel. 06 51 84 79 30).

UOK Oudegracht